Как лесно да научим имената на асаните в Айенгар йога?

Асаните са една много съществена част от йога практиката ни. Познаването на техните имена ще донесе по-голяма дълбочина и разбиране по пътя ни в йога. Много често практикуващите намират трудности в заучаването на имената на позите, поради различни причини. Някои просто се намират в началото на този път, в който толкова много нови неща се разкриват. Други имат опитност с различни стилове, където едни и същи пози носят различни имена и това носи допълнително объркване. За трети имената са доста трудни за запомняне, поради факта, че оригиналното им заглавие идва от санскрит – един труден за произнасяне език.

Когато не разбираме смисъла на думичките от санскрит, наистина идеята за научаване на имената на йога позите се превръща в нещо имагинерно. Защо да отделям време за това? Защо да се затруднявам с това? Какво като науча имената на асаните? Ако сме начинаещи в йога, бих казала, да, на този етап е излишно. Ако обаче вече сме навлезли по-навътре е добре да направим тези усилия, защото името на позата не е поставено случайно там. То идва да покаже конкретна растителна, животинска или човешка форма, определено настроение, качество, стремеж, което да се опитаме да превъплътим и в нашето изпълнение на асаната.

Проследявайки историята на появата на асаните ще видим, че те са били развити през вековете, така че да упражняват всеки мускул, нерв и жлеза в тялото. Те осигуряват едно фино телосложение, което е силно и еластично, в същото време здраво и свободно от болести. Телесната форма се освобождава от излишните мазнини, вътрешните органи биват добре масажирани, сърдечният и белодробният капацитет се увеличават, нервната система се успокоява. Най-същественото от тяхното регулярно практикуване е начина, по който те тренират и дисциплинират ума.

Ето какво казва самият Б.К.С. Айенгар за важността на тялото, за неговата връзка с цялото, за практикуването на асаните:

„Къде свършва тялото и къде започва умът? Къде свършва умът и къде започва духът? Те не могат да разделени, тъй като са взаимосвързани и различни аспекти на същата божествена всепроникваща съзнателност.

Йогинът никога не пренебрегва, нито умъртвява тялото или ума, а се грижи за тях. За него тялото не е едно препятствие за духовното му освобождение, нито  причината за неговото падение, а инструмент за постижения. Той се стреми към силно като мълния, здраво и свободно от страдания тяло, така че да го постави в служба на Бога, за което то е предназначено.“

След това Гуруджи цитира и откъс от Мундакопанишад: „ Азът не може да бъде постигнат от човек без сила, нито чрез небрежност, нито без цел. Точно както едно неизпечено глинено гърне се разтваря във вода, тялото скоро започва да се руши и разпада. Затова изпечете го в усърдно в огъня на йогистката  дисциплина, за да го засилите и пречистите.“

В безценната книга „Светлина върху йога“ са описани над 200 асани с различна степен на трудност. Техните имена са най-разнообразни, заимствани от природата, животните, чак до легендарни герои от индийския епос. Имената са много изразителни и илюстрират принципите на еволюцията. Някои са наречени на растения, като дървото (врикша) и лотоса (падма), някои са на насекоми, като скакалеца (шалаба) и скорпиона (вришчика), някои на водни и земноводни животни, като риба (матся), костенурката (курма), жабата (бхека или мандука) или крокодила (накра).

Има асани, наречени на птици, като петела (куккута), чаплата (бака), пауна (маюра) и лебеда (хамса). Някои носят имената на четириноги като кучето (швана), коня (ватаяна), камилата (уштра) и лъва (симха). Не са забравени и създанията, които пълзят, като змията (бхужанга), нито пък е пропуснат човешкият зародиш (гарбха-пинда).

Асани са наименувани на легендарни герои като Вирабхадра и Хануман, синът на вятъра. Мъдреци като Бхарадваджа, Капила, Васиштха и Вишвамитра са помнени чрез асаните, наречени на тях. Някои асани са наречени на боговете от индийския пантеон, а други припомнят за аватарите или превъплъщенията на Божествената сила.

Ето как Б.К.С. Айенгар продължава с обяснението за асаните: „Докато изпълнява асаните, тялото на йогина приема много форми, които наподобяват разнообразни същества. Неговият ум се тренира да не презира никое човешко същество, защото той знае, че през цялото време цялата гама от създания, от най-низшето насекомо до най-съвършения мъдрец, са дихания на същия Всемирен дух, който приема неизброими форми. Йогинът знае, че най-висшата форма е тази на Безформения. Той открива единство във вселената. Истинската асана е тази, в която мисълта за Брахман  тече без усилия и непрекъснато през ума на садхака.“

В името на по-лесното запаметяване на всичко това, ето какъв кратък йога речник мога да предложа, така че целият пъзел да се нареди бавно и постепенно в главите ни.

Части на тялото, използвани в асаните

Анга – крайник, тяло

Ангущха – палец на крака

Ангули – пръсти

Буджа – рамо, ръка

Хаста – длан, ръка

Джану – коляно

Джаттара – стомах, корем

Карна – ухо

Мукха – лице

Пада – ходило, крак

Пашчима – запад, задната част на тялото

Пурва – изток, предната част на тялото

Шава – труп

Сарванга – цялото тяло

Ширша – глава

 

Животински представители, чиито имена се използват в асаните

Бака – чапла

Бека – жаба

Бхуджанга – змия

Вришчика – скорпион

Гаруда – орел

Го – крава

Капота – гълъб

Краунча – жерав

Курма – костенурка

Матся – риба

Маюра – паун

Симха – лъв

Шалаба – скакалец

Швана – куче

Титтибха – светулка

Ущра – камила

 

Имена на богове, използвани в асаните

Вира – герой

Вирабадра – велик герой

Гаруда –  богът на орлите

Маричи – синът на Брама

Мациендра – богът на рибите

Натараджа – танцуващият Шива

Сурия – богът Слънце

Хануман – богът на маймуните

 

Други предмети и обекти, използвани в имената на асаните

Врикша – дърво

Данда – пръчка

Дану – лък

Мудра – печат

Нава – лодка

Парига – резе

Сету – мост

Тада – планина

Чандра – Луна

Хала – рало

 

Цифри, използвани в имената на асаните

Ека – едно

Дви – две

Три – три

Чатур – четири

Панча – пет

Сан – шест

Сапта – седем

Аща – осем

Нава – девет

Даса – десет

Арда – половин

Убая – двете/двамата

 

Други характеристики, използвани в имената на позите

Адхо – надолу

Бадха – стегнат, вързан

Кона – ъгъл

Нираламба – без опора

Паривритта – усукан

Прасаритта – разперен

Раджа – крал

Сарва – цялостно

Саламба – с опора

Супта – подпрян, спящ

Упавища – седнал

Урдва – нагоре

Уттита – издължен, разтегнат

Щитти – стабилност

Повечето хора учат по-лесно и запомнят по-добре визуални образи, ето защо тук ще приложа и снимки с имената  на най-използваните асани в йога класовете.

Как лесно да научим имената на асаните в Айенгар йога?

Как лесно да научим имената на асаните в Айенгар йога?

Как лесно да научим имената на асаните в Айенгар йога?

Как лесно да научим имената на асаните в Айенгар йога?

Как лесно да научим имената на асаните в Айенгар йога?

Дано всичко това е от полза. Намасте!

С любов,Ако ти е станало любопитно и темите, свързани с Аюрведа и йога са ти интересни, можеш да се включиш в месечния абонамент за статии и новини за предстоящи събития, директно на твоя email.

Абонирай се
септември 5, 2020|Айенгар Йога|