Този уебсайт ekaterinaminkova.com се притежава и управлява от мен, Екатерина Минкова. Аз разбирам, че като посетител на уебсайта, можете да имате въпроси, свързани с информацията, която ми предоставяте.

Събирам единствено ваши лични данни за малко име и електронен адрес, за да Ви изпращам персонализирано моя месечен бюлетин на посочения електронен адрес. Личните Ви данни се съхраняват в електронен вид в сигурна електронна среда и няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен ако законът или нареждане на орган на власт не ни задължава за това (например това се налага по нареждане на съдебни, полицейски, данъчни или други власти). Личните Ви данни ще бъдат съхранявани за времето, в което получавате моя месечен бюлетин.

Вие имате право по всяко време да коригирате или актуализирате предоставените ми лични данни, да ограничите използването на личните Ви данни или да поискате тяхното заличаване в системите ни. Имате право да обжалвате използването на Вашите лични данни от нас. Имате право да бъдете уведомен, в случай че по някаква причина извън посочените по-горе Вашите лични данни станат достояние на трети лица (например налице неоторизиран достъп до електронната ми система). Имате право да поискате от нас достъп до личните Ви данни. За да упражните правата си моля да се свържете с мен по избран от Вас начин чрез контактите, обявени в договора ни.